Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en domare för att en huvudförhandling i ett vårdnadsmål tilläts pågå intill midnatt m.m.

Allmänna domstolar Föräldrabalken - FB Rättegångsbalken - RB Förhandling/ sammanträde Långsam handläggning Umgänge Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar Vårdnad
Tillbaka till söka beslut