Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en domare för att ett avkunnat beslut gavs ett annat innehåll i protokollet från sammanträdet

Jag inledde förundersökning om tjänstefel sedan det framkommit att rättens ordförande i ett familjemål instruerat protokollföraren, en notarie, att i protokollet från ett sammanträde för muntlig förberedelse inte ange det beslut som han avkunnat rörande barnens rätt till umgänge med fadern utan i stället ange det beslut som han avsett att avkunna. Sedan förhör hållits fann jag emellertid att gärningen var att bedöma som ringa och således inte straffbar. Jag är emellertid mycket kritisk till hans agerande.

Tillbaka till söka beslut