Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en domare vid Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, för handläggningen av en fråga om offentligt biträde i ett mål om uppehållstillstånd

En biträdande jurist på en advokatbyrå var offentligt biträde i ett mål om uppehållstillstånd. Inför en förhandling i migrationsdomstolen satte hon en annan biträdande jurist på advokatbyrån i sitt ställe. Domaren på migrationsdomstolen vägrade att godta detta. Eftersom det var en fråga som den biträdande juristen fick besluta om själv får domaren kritik för sitt ingripande.

Tillbaka till söka beslut