Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en domare vid Norrköpings tingsrätt för att tingsrätten dömt en person för en gärning som han inte var åtalad för

En person var åtalad för att tillsammans och i samförstånd med andra ha begått ett rån i en butik. Tingsrätten dömde honom för att antingen ha varit inne i butiken och utfört själva rånet eller för att ha kört en flyktbil från brottsplatsen. Åklagaren hade emellertid inte påstått att någon av de inblandade hade kört en flyktbil. Den ansvariga domaren får kritik för att tingsrätten dömde den tilltalade för en gärning som han inte var åtalad för.

Tillbaka till söka beslut