Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en domare vid Östersunds tingsrätt i ett initiativärende angående handläggningen av ett mål om vårdnad m.m.

En rättegång om vårdnad om barn m.m. har pågått i fyra och ett halvt år. Rätten har hållit sju sammanträden för muntlig förberedelse och meddelat ett flertal tillfälliga beslut. I JO:s beslut görs uttalanden om lämpligheten av den metod som tingsrätten valt för handläggningen av målet. Den ansvarige domaren får kritik för långsam handläggning.

Tillbaka till söka beslut