Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en domstols beslut att försätta ett bolag i konkurs när ansökan gjorts av en icke beslutför styrelse

Allmänna domstolar Konkurslagen (1987:672)
Tillbaka till söka beslut