Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en förhörsledare för att denne under ett förhör lät en person, som var misstänkt och häktad i det ärende som förhöret avsåg, i alltför stor omfattning ställa frågor till en annan i samma ärende misstänkt person

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förhör Förundersökning
Tillbaka till söka beslut