Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en förrättningslantmätare för hjälp åt en part att bemöta ett överklagande av lantmätarens beslut

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Objektivitet, opartiskhet, saklighet Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut