Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en försäkringskassa för fel som uppstått med anledning av att en akt i ett arbetsskadeärende inte kunnat återfinnas och heller inte efterforskats

Försäkringskassan Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut