Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en försäkringskassa för handläggningstiden i ett omprövningsärende

Försäkringskassan Långsam handläggning Omprövning
Tillbaka till söka beslut