Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en försäkringskassa för långsam handläggning av ett arbetsskadeärende, särskilt när det gäller tiden efter det att ärendet återförvisats till kassan av domstol

Försäkringskassan Långsam handläggning Verkställighet
Tillbaka till söka beslut