Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en försäkringskassa för långsam handläggning av ett ärende om arbetsskadelivränta. Även fråga om underlåtenhet att svara på brevförfrågningar

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 15 Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 4 Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 7 Dokumentation Långsam handläggning Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut