Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en gymnasieskola för handläggningen av en fråga om avstängning av en elev inom kommunal vuxenutbildning, m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Kommunal vuxenutbildning, förordningen (1992:403) om. Skollagen (1985:1100). Disciplinansvar
Tillbaka till söka beslut