Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommun för handläggningen av ett ärende rörande tillstånd att fullgöra skolplikt i hemmet (s.k. hemundervisning)

Utbildning ,forskning, studiestöd Skollagen (1985:1100). Barn/ungdom Beslut
Tillbaka till söka beslut