Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommun som kränkt en anställds yttrandefrihet genom en erinran mot henne för att hon uttalat sig inför utomstående om förhållanden på arbetsplatsen

Kommunal förvaltning Regeringsformen - RF Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut