Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommunal nämnd för att den avslutat ett skadeståndsärende hos kommunen utan att ge besked om kommunens inställning till skadeståndsyrkandet

Överförmyndarväsendet
Tillbaka till söka beslut