Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommunal nämnd för bristfällig motivering av ett beslut om begränsning av antal resor med färdtjänst

Kommunal förvaltning Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Beslutsmotivering, utformning av beslut

I ett beslut begränsade färdtjänstnämnden antalet färdtjänstresor. Motiveringen till beslutet utgjordes i huvudsak av en förkortad version av lagtexten. Nämnden kritiseras för bristfällig motivering av sitt beslut.

Tillbaka till söka beslut