Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommunstyrelse för handläggningen av tillsättningsärenden – Särskilt fråga om delegation och anmälan av delegationsbeslut

Kommunal förvaltning Kommunallagen (1991:900) Delegation/ ansvarsfördelning Rätten till domstolsprövning
Tillbaka till söka beslut