Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kommunstyrelse som vägrat lämna ut allmänna handlingar med hänvisning till en av domstol fastställd förlikning

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut