Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kriminalvårdsanstalt för dröjsmål med handläggningen av ett tandvårdsärende

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut