Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för att en intagen varit placerad i avskildhet utan att behörig myndighet fattat beslut i frågan

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avsaknad av lagstöd Beslut
Tillbaka till söka beslut