Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kriminalvårdsmyndighet för brister i utredningen av ett ärende om förordnande av övervakare

Kriminalvård Verkställighet av frivårdspåföljder, förordningen (1998:642) om Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut