Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en lagman för att tingsrätten formlöst avstår från att förordna en viss advokat som offentlig försvarare

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Beslutsmotivering, utformning av beslut Fullföljdshänvisning Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut