Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en länsrätt för att en part, en socialnämnd, vid en muntlig förhandling inte fick möjlighet att yttra sig angående uppgifter som framkommit under förhandlingen

Allmänna domstolar Förvaltningslagen (1986:223) Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Bemötande Inhibition Kommunicering Överklagande
Tillbaka till söka beslut