Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en länsstyrelse för att i ett körkortsärende ha begärt läkarintyg avseende personlighetsförändring

Kommunikationsväsendet Körkortslagen (1998:488) Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut