Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en länsstyrelse för brister i handläggningen av ett djurskyddsärende. Bland annat fråga om vilka omständigheter som får beaktas vid en prövning om djurförbud

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Förvaltningslagen (1986:223) Långsam handläggning Tillsyn Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut