Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en lantmätare med anledning av bl.a. utformningen av ett beslut att ställa in en förrättning

I ett beslut ställde en lantmätare in en förrättning på grund av att sökanden hade återkallat sin ansökan. I motiveringen till sitt beslut uttalade sig lantmätaren om ett servitut som det rådde delade meningar om. Lantmätaren får kritik bl.a. för att ha agerat i strid med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

Tillbaka till söka beslut