Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en lantmäterimyndighet angående frågan om tillåtligheten av bandinspelning vid förrättningssammanträde

Plan- och byggnadsväsendet Bild- och ljudupptagning
Tillbaka till söka beslut