Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en lärare som under en pågående vårdnadstvist i ett mejl till en av vårdnadshavarna har uttalat sig om den andra vårdnadshavaren på ett sätt som inte har varit neutralt

En lärare skickade under en pågående vårdnadstvist ett mejl till eleven AA:s pappa. I mejlet uttalade läraren sig bl.a. om AA:s mamma.

JO har tidigare uttalat att personalen vid förskolor och skolor ska förhålla sig neutral vid tvister om vårdnad m.m. Att en lärare har mejlkontakt med en vårdnadshavare är ett naturligt inslag i skolverksamheten. Särskild försiktighet bör dock iakttas när det pågår en vårdnadstvist mellan föräldrar till en elev.

JO kritiserar läraren för att hon i mejlet uttryckte sig om AA:s mamma på ett sätt som inte var neutralt.

Tillbaka till söka beslut