Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en ledamot i Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun för hanteringen av en jävsfråga

En ledamot i en kommunal nämnd ansåg inte att han var jävig men insåg att det kunde finnas andra uppfattningar än hans egen i den frågan. Han kritiseras för att han inte för nämnden redovisat det som kunde medföra att han var jävig så att nämnden kunde ta ställning till om det förelåg jäv.

Tillbaka till söka beslut