Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en överförmyndare för handläggningen av ett ärende om godmanskap m.m.

Överförmyndarväsendet Föräldrabalken - FB Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Fullföljdshänvisning God man/förvaltare Långsam handläggning Tillsyn
Tillbaka till söka beslut