Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en överförmyndare och en tingsrätt för brister i utredningen av en blivande god mans lämplighet

Allmänna domstolar Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB God man/förvaltare Kommunicering Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut