Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av en begäran om byte av god man

Överförmyndarväsendet Förmynderskapsförordningen (1995:379) Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Diarieföring God man/förvaltare
Tillbaka till söka beslut