Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en överförmyndarnämnd för handläggningen av ett ärende om god man m.m.

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Sekretesslagen (1980:100). Diarieföring Dokumentation God man/förvaltare Långsam handläggning Överklagande
Tillbaka till söka beslut