Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polisman vid Polismyndigheten i Kalmar län för att hon, trots att hon var jävig, vidtog åtgärder i ett kriminalärende

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Jäv
Tillbaka till söka beslut