Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polismyndighet för att ha inlett utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL) mot barn under 15 år samt fråga om underrättelseskyldighet enligt nämnda lag och förhör med barn

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Dokumentation Förhör Förundersökning Underrättelse
Tillbaka till söka beslut