Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polismyndighet för dröjsmål med diarieföring och besvarande av ett till myndigheten inkommet e-postmeddelande

Polisväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Diarieföring Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut