Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polismyndighet för ett ingripande mot deltagare i en musikfest vilket bl.a. inneburit att dessa tagits med till en polisstation för kroppsbesiktning

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Beslut Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut