Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polismyndighet för handläggningen av ett ärende rörande utlämnande av en i beslag tagen moped sedan förundersökningen lagts ned; också fråga om grunden för nedläggningen av förundersökningen

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslag Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut Förundersökning
Tillbaka till söka beslut