Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polismyndighet med anledning av myndighetens samarbete med ett fackförbund vid en trafikkontroll

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Bemötande Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut