Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en polismyndighet och en kommunal nämnd för felaktig tillämpning av djurskyddslagens (1988:534) bestämmelser om omhändertagande av djur m.m.

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut