Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en psykiatrisk vårdinrättning angående hanteringen av frågor om besök hos en patient som vårdades enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, m.m.

Hälso- och sjukvård Besöksinskränkningar vid tvångsvård, lagen (1996:981) om Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Rättspsykiatrisk vård, lagen (1991:1129) om - LRV Besök Rätten till domstolsprövning Sjukvård
Tillbaka till söka beslut