Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman för att ha erinrat en part i ett avslutat mål om rättegångsbalkens bestämmelse om rättegångsförseelse

En rådman har vid flera tillfällen besvarat mejl från en part i ett avslutat mål. När parten i ett av mejlen påstod att rådmannen var korrupt erinrade rådmannen denne om rättegångsbalkens bestämmelse om rättegångsförseelse. Eftersom det inte fanns utrymme att döma parten för rättegångsförseelse inom ramen för det avslutade målet, stod detta i strid med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Rådmannen får därför kritik.

I beslutet gör JO även vissa generella uttalanden om kontakter mellan en domare och ena parten i ett avslutat mål.

Tillbaka till söka beslut