Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Attunda tingsrätt för handläggningen av ett ärende

En tingsrätt fick in en ansökan som tingsrätten inte ansåg sig behörig att handlägga. Den ansvarige domaren kritiseras för
1. att tingsrätten – trots att det var svårbedömt vilken myndighet som kunde handlägga ansökan – vid ett telefonsamtal föreslog för sökanden att handlingarna skulle skickas vidare till en hyresnämnd, samt
2. att tingsrätten sedan avslutade handläggningen genom att skicka handlingarna till hyresnämnden trots att det inte var möjligt enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Tillbaka till söka beslut