Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m.

Under handläggningen av ett vårdnadsmål fick domaren ett telefonsamtal från socialnämnden med information om målet. Med anledning av det samtalet ringde hon till den ena partens ombud. Hon får kritik för att hon under det samtalet inte fullt ut iakttog kravet att en domstol ska vara opartisk i sin verksamhet. Dessutom får hon kritik för brister vad gäller dokumentation.

Tillbaka till söka beslut