Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid en länsrätt för handläggningen av ett ärende om handlingsutlämnande. Bland annat fråga om en begäran om att handlingen skulle skickas med telefax

Förvaltningsdomstolar Tryckfrihetsförordningen - TF Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut