Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Helsingborgs tingsrätt för långsam handläggning av ett brottmål där den tilltalade var under 18 år

Ett åtal mot en person född år 1991 kom in till Helsingborgs tingsrätt i början av januari 2008. Sedan den första huvudförhandlingen ställts in på begäran av den tilltalade var målet åter klart för huvudförhandling i slutet av april. Tingsrätten satte därefter, under en period av nästan två år, ut målet till huvudförhandling vid endast fyra tillfällen. Jag inledde förundersökning om tjänstefel och den rådman som enligt arbetsordningen varit ansvarig för målet delgavs misstanke om sådant brott. Sedan det framkommit bl.a. att det vid tingsrätten rått oklarhet om vem som i praktiken ansvarade för ett mål sedan en huvudförhandling ställts in, beslutade jag att lägga ned förundersökningen. Rådmannen får allvarlig kritik för det sätt på vilket målet handlagts under den tid då han otvivelaktigt varit ansvarig för målet. Även tingsrätten kritiseras för handläggningen av målet och för att dess arbetsordning inte fördelat ansvaret för målet på ett tillräckligt tydligt sätt. Jag gör slutligen vissa uttalanden angående förutsättningarna för en domare att utöva sitt ansvar enligt 15 § tingsrättsinstruktionen.

Tillbaka till söka beslut