Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Luleå tingsrätt för hanteringen av frågor om rättegångsfullmakt

Vid ett sammanträde i ett tvistemål inställde sig svaranden genom ett ombud som inte kunde visa upp en fullmakt. Rättens ordförande kritiseras för att han avgjorde målet genom tredskodom utan att ge ombudet tid att visa upp fullmakten. Fullmakten för kärandens ombud var tidsbegränsad och tiden hade gått ut när sammanträdet hölls. Ordföranden kritiseras för att han inte uppmärksammade detta och gav ombudet tid att ge in en ny fullmakt.

Tillbaka till söka beslut