Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt i ett initiativärende om handläggningen av ett ärende om adoption

En rådman kritiseras för att han vid handläggningen av ett ärende om adoption
1. inte låtit de biologiska föräldrarna yttra sig över adoptionsansökan
2. inte upplyst de berörda om att ett adoptionsbeslut skulle innebära att adoptivbarnet inte längre – i rättsligt hänseende enligt föräldrabalken – skulle anses vara barn till sin biologiska mor.

Tillbaka till söka beslut