Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Stockholms tingsrätt för underlåtenhet att komplettera utredningen i ett vårdnadsmål med uppgifter som framkommit efter huvudförhandlingen och för att ha kompletterat domslutet i målet utan stöd i lagen

Efter huvudförhandlingen i ett vårdnadsmål fick rättens ordförande ett samtal från kommunen. Vid samtalet upplyste kommunen om att de kunde ordna med umgängesstöd i betydligt större omfattning än vad som hade kommit fram under huvudförhandlingen. Rättens ordförande får kritik för att hon inte kompletterade utredningen i målet med den nya uppgiften. Dessutom kritiseras ordföranden för handläggningen av en fråga om komplettering av domslutet enligt 17 kap. 15 § andra stycket rättegångsbalken.

Tillbaka till söka beslut